En praktisk studiehverdag

Emma Steen-Rowlands studerer Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring på Norges Helsehøyskole. Hun liker at høyskolen legger opp til at studentene selv skal bevege seg og være aktive.

Emma Steen-RowlandsBachelor i Fysisk aktivitet og ernæring er utdanningen for deg som har lyst til å jobbe med mennesker. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold kan du bidra til å bedre deres helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Emma var opptatt av at studiet hun valgte var praktisk anlagt, hvor det ikke bare var teoretiske fag, men også aktiviteter.

Jeg vil bruke utdanningen min til å jobbe med forebyggende helsearbeid innen fysisk aktivitet og ernæring, samt hjelpe andre til å motivere seg selv innenfor trening. Derfor er det bra at en del av fagene nettopp baserte seg på at vi skulle være aktive og at klassemiljøet er lite og intimt, sier hun.

Livsstilsykdommer har blitt et stort folkehelseproblem i Norge. Å hjelpe folk til å forstå at det er viktig å være aktiv og ha kontroll over matinntaket sitt er noe Emma vil jobbe videre med.

Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring benytter varierte læringsformer hvor mange av læringsformene er studentaktiviserende, det vil si at studentene er den aktive part og ikke passive mottakere av informasjon.

Det beste med Norges Helsehøyskole er alle de dyktige foreleserne. De ser hver enkelt student, er flinke til å følge opp med veiledning, i tillegg til små klasser som skaper godt samhold. Vi har også veldig bra utstyr på høyskolen, som vi studenter kan bruke til forskningsprosjekter og lignende. Som student på Norges Helsehøyskole får man teori og praktisk erfaring til å kunne bidra med løsninger som forbedrer menneskers helse på kort sikt og forebygger helseplager på lang sikt. Jeg mener at andre bør velge denne utdanningen fordi det er viktig at Norge får utdannet flere med denne kompetansen, avslutter hun.

Jobbmuligheter

Norges Helsehøyskole skal være en pådriver for bedre helse for flest mulig. En Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring vil kvalifisere deg til jobber som krever teoretisk, administrativ og praktisk kompetanse knyttet til oppgaver som helsekartlegging, tilrettelegging av fysisk aktivitet for forskjellige grupper, samt veiledning innenfor fysisk aktivitet, trening og kosthold.